Gizlilik Politikamız

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

İşbu Gizlilik Politikası ile, Assist Yazılım Teknolojileri A.Ş. olarak BordroAssist ve/veya Count Assist yazılımları ve bu yazılımlara istinaden yapılan lisans sözleşmeleri kapsamında toplanan veya üçüncü kişilerce verilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşullar beyan edilmektedir.

Lisans Sözleşmemize taraf olarak ve/veya sitemizi ziyaret ederek işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş bulunmaktasınız. İşbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmekle, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizin, yine aşağıda belirtilen amaçlarla toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve üçüncü şahıslara aktarılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Assist Yazılım Teknolojileri A.Ş. Gizlilik Politikasını, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Bu amaçla yapılacak güncellemeler web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?

Assist Yazılım Teknolojileri A.Ş. olarak yazılım lisansı verebilmemiz için sunduğunuz ve bizimle herhangi bir yolla iletişime geçerken sunduğunuz bilgileri toplamaktayız. Bu bilgileri doğrudan siz tarafımıza verebileceğiniz gibi çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla da toplamaktayız.

Bu kapsamda ad, soyad, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası, kimlik bilgileri, üyelik bilgileri, üyelik şifre/parolaları, iletişim bilgileri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil ve benzeri şahsınız ile ilgili tüm bilgiler Kişisel Veri’dir.

KİŞİSEL VERİLERİ NE İÇİN KULLANIYORUZ?

Assist Yazılım Teknolojileri A.Ş. olarak topladığımız tüm Kişisel Veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm yasal düzenlemeler uyarınca, yasalarca belirlenen sınırlar çerçevesinde toplanarak tarafımızca işlenmekte ve saklanmaktadır. İşbu Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla kullanılacaktır:

– Kimliğinizi doğrulamak
– Hizmetlerimizi sunmak, sürdürmek ve geliştirmek
– Lisans Sözleşmesi’nin ve verdiğimiz hizmetlere ilişkin mevzuatın, kanun hükümlerinin gereğini yerine getirmek
– Mahkeme kararı veya yasal prosedür gereklerini yerine getirmek

KİŞİSEL VERİLERİNİZ PAYLAŞILIYOR MU?

Kişisel Verileriniz, hizmetlerimizi sunabilmemiz ve yukarıda belirttiğimiz kullanım amaçlarının sağlanması için,

Assist Yazılım Teknolojileri A.Ş. çalışanları, hissedarları, iş ortakları, iştirakleri ile,
– Veri depolama hizmeti ve/veya elektronik ileti gönderilmesi hizmeti aldığımız yerli yabancı üçüncü şahıslarla (gerçek veya tüzel),
– Hizmetlerimize ilişkin anket çalışması, hizmet kalitesi ve istatistiki veri ölçümleri yapan yerli yabancı üçüncü şahıslarla (gerçek veya tüzel),
– Bizimle bilgi paylaşmasına onay verdiğiniz yerli yabancı üçüncü şahıslarla (gerçek veya tüzel),
– Yasal düzenlemeler çerçevesinde mahkemeler ve kamu kurum ve kuruluşları ile,
paylaşılmaktadır. İşbu Gizlilik Politikasını kabul ederek işbu bilgi paylaşımlarına da onay vermektesiniz.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden ve veri aktarımı sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırılardan sorumlu değiliz.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN YASAL HAKLARINIZ NELER?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz. Bu hususlardaki taleplerinizi info@assisteknoloji.com e-posta adresine göndermeniz halinde yasal süre içerisinde tarafınıza elektronik posta ile geri dönüş yapılacaktır.

KİŞİSEL VERİLER NE KADAR SÜRE İLE SAKLANACAK?

Kişisel Veriler, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şartlar çerçevesinde, mevzuatın gerektirdiği süre kadar Assist Yazılım Teknolojileri A.Ş. tarafından saklanacaktır. Buna ek olarak doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, Assist Yazılım Teknolojileri A.Ş. uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

İşbu Gizlilik Politikasına ilişkin tüm sorularınızı, değişiklik ve sair taleplerinizi info@assisteknoloji.com adresinden bize dilediğiniz zaman iletebilirsiniz.