İmar Barışı

Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının Yapılandırılması
4 Eylül 2018
Başvuru için son tarih 30.09.2018
4 Eylül 2018

İmar Barışı

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7143 Sayılı Kanun 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi afları artık olağanlaştı. Ancak bu af kanunu ile beraber gelen İmar affı, uzun yıllardır bir çok ihtilafa ve mağduriyete neden olan sorunları ortadan kaldırıyor. Son güne kalmamak ve bu önemli fırsatı kaçırmamak gerekiyor.

3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici Madde 16 ile; Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amaçlanmaktadır. 31.12.2017 tarihinden öne yapılmış yapılar İmar barışına konu olabilecektir.
İmar barışının getireceği önemli katkılarından biri de daha önce ruhsatı olmadığı için Deprem sigortası yapılamayan yapıların bu kapsama dahil edilebilecek olmasıdır.

İmar barışından faydalanabilmek için, e-Devlet kapısı üzerinden 31.10.2018 tarihine kadar müracaatların yapılması gerekmektedir. Bu müracaatı yaparken elimizde hazır olması gereken bilgi ve belgeler şunlardır.

1) E-devlet şifresi
2) Geçerli bir cep telefonu numarası
3) Geçerli bir e-posta adresi
4) Beyan edilecek yapının adresi
5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)
7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı
8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)
10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

Emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Ödenen bu bedel ile, söz konusu yapı İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş Yapı Kayıt Belgesine haiz olacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlamaz, söz konusu yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olmasını sağlayacak, İmar kanuna göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezalı varsa bunlarında ortadan kalkacak ve ayrıca su, elektrik ve doğalgaz bağlanmasına engel bir husus kalmayacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecektir.

Assist Teknoloji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.