KEP’li Bordro Artık Yasal!

Yıllık Ücretli İzin Hakkında Önemli Noktalar
3 Kasım 2018
İşçi Özlük Dosyası Zorunlulukları
3 Kasım 2018

KEP’li Bordro Artık Yasal!

Ücret Hesap Pusulası Çalışanlara İmzalatılmak Zorunda Mı?

Çalışanlara verilmesi gereken ücret hesap pusulası ile ilgili yasal düzenlemeler V.U.K. Madde 238 ve İş Kanunu Madde 37 de belirtilmiştir.

V.U.K. 238. Maddesinde : Ücret hesap pusulasının imzası ile ilgili olarak ;

“Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir.)” demektedir. Ücretin ödendiğine dair bankadan her zaman bir dekont alınabileceği göz önünde bulundurulduğunda, bu maddeye göre imza şartının olmadığı parantez içindeki hükümden net olarak ortaya çıkmaktadır.

İş Kanunu 37. Maddesinde : Ücret hesap pusulasının imzası ile ilgili olarak ;

“İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.” Demektedir.

İşverence imzalanması yada imza yerine işyerinin logosunun ücret hesap pusulasına konmasının ve çalışana mutlaka verilmesi gerektiği ancak kesinlikle imza şatının olmadığı açıktır.

Aslında yasalarımız bu konuda gayet açık, ücret hesap pusulasının çalışana mutlaka imzalatılması gerektiği üzerinde değil, mutlaka verilmesi gerektiği üzerinde durur. Verilmediği takdirde 2018 yılı için 693 TL ceza uygulaması vardır.

Peki bu imza işi nereden çıktı? Görüşümüze göre imza, işverenin çalışana ücret hesap pusulasını verme edinimini yerine getirdiğinin ispatından başka bir amaç taşımıyor. İş mahkemelerinde süren binlerce dava dosyalarında, ücret hesap pusulası verilmedi diye değil, imzalanmadı diye mağduriyet yaşayan işverenlerimizin sayısı oldukça fazla.

Bir Ücret hesap pusulalarının imzalanmasının maliyeti 6-7 TL civarındadır. Hala şifreli bordro zarflarına çıktı alıp, imza için çalışanların ve kendimizin zamanını harcamak ve bunlar için hala kağıt , toner, elektrik, arşiv dosyalarında saklamak daha verimli alanlarda kullanacağımız zamanımızı boşa harcamak demektir.

Maliye Bakanlığının dahi, ebordro hizmeti ile, 657 Sayılı kanuna tabi memurların kendilerine ait bordrolarını https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama adresinden listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebilecekleri sistemi kullanıma sunmuştur.

Vergi mükelleflerine tebligatlar, Gelir İdaresi Bakanlığı sitesi üzerinden yapılmakta, muhataplara bununla ilgili sadece SMS bilgilendirmesi yapılmaktadır.

Teknolojik imkanların kamu tarafında da etkin bir şekilde kullanılmaya başlandığı bu süreçte, iş mahkemeleri nezdinde imzalı bordroların isteniyor olmasının yasal dayanağının olmadığı görüşündeyiz.

25.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin aşağıdaki bölümleri bu konu ile ilgili yasal dayanakları sunmaktadır.

MADDE 12 – Kayıtlı elektronik posta hesabının kontrol edilmesi

(1) Hesap sahibinin ya da işlem yetkilisinin, KEP hesabına erişerek gelen iletileri kontrol etmesi esastır.

(2) Mücbir sebep hâlleri dışında KEP hesabına erişilmemesi durumunda o işgünü içinde gelen iletinin ertesi işgünü hesap sahibine ulaştığı ve okunduğu kabul edilir.

MADDE 15 – Hukuki sonuçlar

(1) KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

(2) KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukuki sonuçlar hesap sahibi üzerinde doğar.

Bu noktada KEP hesabına gönderilen ücret hesap pusulaları 24 saat içinde okunsun okunmasın teslim edilmiş sayılıyor ve Hukuki olarak da aksi ispatlanıncaya kadar KEP iletileri kesin delil sayılıyor.

Assist Teknoloji

BordroAssist KEP Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.