Muhasebenin Dijital Dönüşümü

Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının Yapılandırılması
4 Eylül 2018

Muhasebenin Dijital Dönüşümü

Türkiye’de Mesleğimizin Toplumsal Bellekteki Yeri

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler yıllardır ülkemizde, muhasebe yevmiye kaydı için evrak toplayan, defter tutan, beyanname hazırlayan, devlet ve mükellefler arasındaki vergilendirme sürecinin sorumlusu olarak bilinmişlerdir. Ama muhasebe mesleği, büroda sadece belli dönemlerde aynı işlemlerin tekrar edildiği ezbere dayalı bir meslek değil yevmiye kaydından finansal raporlara kadar uzanan geniş kapsamlı bir yapıyı içine alır.

Vergi odaklı muhasebe, gelişen teknoloji ile birlikte hız kazanan ticaret hayatı için beklentilere cevap verememekte yatırımcılara, şirketlere, paydaşlara, ihtiyaç duydukları veriyi hızlı ve zamanında sağlayamamaktadır.

Mesleğimizi Taşımamız Gereken Nokta

Ticari hayatın baş döndüren hızı, şirket yöneticilerinin anlık kararlar almasını gerektirmekte ve bu durum muhasebe ve finans birimleri yöneticileri üstünde ciddi baskı oluşturmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada sadece doğru muhasebe verilerini üretmek yeterli değil, doğru veriyi kısa sürede üretip şirketlere hızla sunmamız gerekiyor. Şirketlerin rekabetçi piyasa koşullarında ticari stratejileri belirleyebilme, hedef planlaması yapabilme, diğer kurumlara bilgi verebilme ihtiyaçları artmakta ve bu noktada muhasebe raporlama faaliyetleri zorunlu bir ihtiyaç haline gelmektedir.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler olarak bizler, artık evrak toplama, tek tek arşivleme, elle tek tek muhasebe yevmiye kaydı oluşturma süreçlerini teknolojiye devredip; kamu kurumlarının, şirketlerin ve paydaşların ihtiyacı olan raporlamalara daha fazla zaman ayırmalıyız. Bunun için gerekli olan zaman teknoloji ile sağlanabilir.

Muhasebe mesleğinin tüm dallarını etkin bir biçimde icra edebilmemiz, mesleğimizi hak ettiği itibara taşıyabilmemiz için günümüz büro faaliyetlerine harcadığımız değerli zamanımızı artık doğru noktalara yönlendirmek zorundayız. Mesleğimizi sadece vergi amaçlı muhasebe tanımının içinden kurtarmalıyız.

Çözüm Teknoloji ve İnovasyon

Muhasebe mesleğinde mükelleflere verilen hizmet skalasının büyümesi meslek mensuplarının yetkinliklerini arttırmasına bağlıdır. Değerli vaktimizi mesleki gelişimimize, uzmanlaşmaya ayırmalıyız.

Çağımız teknoloji çağı.

Teknolojik gelişmeler önlemez değişimler getiriyor ve muhasebe mesleğinde de bir dönüşüm söz konusu. Elimizin altında teknoloji varken, neden bugün hala dosyalarla, fişlerle, evrakla uğraşalım ki? Gelişen teknoloji ile birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi mesleğimizde de değişimin kaçınılmaz olduğunu kabullenip çağdaş dönüşümü başlatmamız gerekiyor. Bu dönüşüm, mesleğimizi ve meslek mensuplarını kapsamakta.

Teknolojiyi etkin kullanmakla iş yükünden kurtularak mesleğimizi dönüştüreceğiz, arta kalan zamanla yetkinliklerimizi arttırarak da kendimizi dönüştüreceğiz. Vizyon sahibi her meslek mensubu bu dönüşümün gerekliliğinin farkındadır. Mesleğimiz sadece vergi odaklı bir meslek olmaktan çıkıp, şirketlerin kritik kararları için gerekli olan doğru veriyi ilgililere hızla ulaştıran, raporlayan, finansal analizler yapan, teknoloji ile eşzamanlı bir sistemler bütünü haline geliyor.

Teknoloji bize mesleğimizdeki iş yükünü hafifletecek ölçüde zaman kazandırıyor. Ve kazanılan zamanla birlikte mevcut iş gücünü gerekli görülen mesleki eğitimlere yönlendirmek müşterilere sunulan hizmet çeşitliliğinin arttırılmasına yardımcı olacaktır.

Teknoloji ile senkronize bir şekilde gelişecek muhasebe, meslek mensuplarının önüne yeni fırsatlar sunuyor. Bu dönüşümü öngörü ile doğru okuyabilen meslek mensupları, kamu kurumlarına ve mükelleflere sunulan klasik hizmetlerle yetinmeyip yeni hizmet kalemleri oluşturacaklardır.

İşte Bu noktada Count Assist mesleğimizin dijital dönüşümünü gerçekleştiriyor. Count Assist, muhasebe yevmiye kaydı işlemlerini tek tuşla yaparken size sadece kontrol etmek kalacak. E-fatura, e-defter, e- arşiv derken muhasebe yevmiye kayıtlarının Count Assist ile oluşturulması teknolojinin bize sunduğu son yenilik.

COUNT ASSIST

Türkiye’de muhasebe artık dijital bir sürece giriyor. Yeni muhasebe asistanınız Count Assist muhasebe kayıt sürecinde sizi basılı evraktan kurtarıyor. Müşterileriniz tarafından mobil telefon ya da scanner ile taranıp sisteme gönderilen fatura veya fişlerin anında muhasebe kaydı oluşturuluyor. Size de sadece kontrol etmek kalıyor. Muhasebe kayıt sürecinde daha önceki evrak toplama, tasnifleme, işleme, kontrol ve onay süreçleri yerini sadece kontrol ve onay sürecine bırakıyor. Müşteri müşteri gezip tek tek evrak toplamak yerine, artık sadece yeni muhasebe asistanınız Count Assist’in oluşturduğu muhasebe yevmiye kayıtlarını kontrol edeceksiniz. Ve zamanınız size kalacak.

Hesap Ortada

İstatistiksel verilere göre mevcut işleyişte 1 belgenin muhasebe yevmiye kaydını ortalama 68 saniyede yapabiliyoruz.Ama Count Assist ile birlikte bu süre sadece 7 saniyeye iniyor. Üstelik mevcut sistemde 68 saniyede işlenen belgenin maliyeti 2.19 lira. Count Assist bu süreci 7 saniyeye indirerek muhasebe kayıt sürecine belge başına 1 dakika kazandırıyor ve bunu 50 krş.’a size sunuyor. Mevcut işleyişte müşterilerimize sunmuş olduğumuz hizmetin zaman maliyetini bilemiyoruz. Count Assist işlediğimiz her belgenin sayısını bize otomatik olarak veriyor. Dolayısıyla hangi müşterimize ne kadar zaman harcadığımızı, ne kadar evrak işlediğimizi artık net olarak biliyoruz. Bu da verdiğimiz hizmetin gerçek karşılığını alabilmek adına önemli bir aşama.

COUNT ASSSIST’İN AVANYAJLARI

İhtiyaç duyulan veri 7/24 elimizin altında olacak. Son dakikada gelen evrak telaşı, yerini 7/24 haftanın her günü gönderim yapılabilen düzenli bir sisteme bırakacak. Count Assist ile birlikte dijitalleşen muhasebe kayıt sürecinde kağıt gereksinimi ortadan kalkacağı için kesilen ağaç miktarı azalacak, ormanlarımız bize kalacak. Hayatınızı kolaylaştırarak kendinize, işinize ve sevdiklerinize vakit ayırmanın artık daha kolay bir yolu var. Count Assist ile daha çok müşteriye hizmet vererek, dijital ortamın sağladığı konforla; hem zaman kazanacak, hem de mesleki dönüşümü gerçekleştirmiş olacaksınız.

Assist Teknoloji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.