sgk

3 Kasım 2018

Türk Parasının Kıymeti

13.09.2018 Tarihinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmasına dair kararı paylaşmış ve Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmelerin Türk Lirası üzerinden […]
3 Kasım 2018

Sermayenin Kaybı – Borca Batık Olma

15.09.2018 tarihli Resmi Gazetede, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu “Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu” başlıklı 376.Madde uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği bir tebliğ yayınlanarak […]
3 Kasım 2018

İşçi Özlük Dosyası Zorunlulukları

4857 sayılı iş kanunun 75. Maddesinde düzenlenmiştir. İşverenler çalıştırdıkları tüm işçiler için, işçi özlük dosyasını oluşturmak ve  kişisel verilerin gizliliği politikasına uygun olarak da saklamak zorundadır. […]
3 Kasım 2018

KEP’li Bordro Artık Yasal!

Ücret Hesap Pusulası Çalışanlara İmzalatılmak Zorunda Mı? Çalışanlara verilmesi gereken ücret hesap pusulası ile ilgili yasal düzenlemeler V.U.K. Madde 238 ve İş Kanunu Madde 37 de […]
4 Eylül 2018

Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

Basından da takip ettiğiniz üzere, vergi ve diğer bazı kamu alacakların yapılandırılması hakkında kanun teklifi 30.04.2018 tarihinde TBMM’ye sunuldu ve Mayıs ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor. Özellikle […]