Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

Muhasebenin Dijital Dönüşümü
2 Eylül 2018
İmar Barışı
4 Eylül 2018

Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

Basından da takip ettiğiniz üzere, vergi ve diğer bazı kamu alacakların yapılandırılması hakkında kanun teklifi 30.04.2018 tarihinde TBMM’ye sunuldu ve Mayıs ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor.

Özellikle vergi ve SGK borcu, kasa ve ortaklar cari hesaplarında yüksek miktarda bakiye bulunan ya da geçmiş yıllarla ilgili vergi incelemesine muhatap olmak istemeyen mükellefler için faydalanılması gereken bir düzenleme olduğu anlaşılıyor.
Kanun teklifinin kapsadığı konu başlıkları

► Vergi borçları: 31.03.2018 Tarihine kadar tahakkuk eden; yani 2018 Şubat Ayına kadar beyan edildiği halde ödenmeyen vergiler, bu vergilere bağlı gecikme zamları ve cezaları ile bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezalar,
► Matrah artırımı: Gelir ve Kurumlar vergisi, muhtasar ve KDV beyanlarında matrah artırımı;
► SGK borçları : 2018 Mart Ayı SGK bildirgeleri dahil olmak üzere, vadesi geldiği halde ödenmeyen SGK primleri, bu prim borçlarına bağlı gecikme zamları ile idari para cezaları,
► İşletme kayıtlarının düzeltilmesi: İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda görünmeyen emtia, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınması ile kayıtlarda yer aldığı halde fiziki olarak bulunmayan malların kayıtlardan düşülmesi,
► Ortaklardan alacaklar ve kasa mevcudu: Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklar hesabının kayıtlarda düzeltilmesi,
► Diğer kamu alacakları: Gümrük vergileri, Kara Yolları Trafik Kanununca verilen cezalar, Belediyelerce tahsil edilen emlak ve çevre temizlik vergi ve bunlara bağlı cezalar.

Uygulama özeti:

► Vergi, SGK ve diğer borçların yapılandırılması için 31.07.2018 tarihine kadar başvuru yapılacak; gecikme zamları silinerek bunun yerine Yİ-ÜFE oranı kullanılacak. Taksitli ödemek isteyen mükelleflere taksit sayısına göre farklar eklenerek 2 ayda bir ödemeli 18 taksit imkanı sunulacak. SGK borç yapılandırma ilk taksiti 31.08.2018; vergi borç yapılandırma ilk taksiti 30.09.2018 tarihinde yapılacak
► Matrah artırımı için 31.07.2018 tarihine kadar başvuru yapılacak; matrah artırımı yapılacak yıllarda beyan eden matrahlar belirli oranlarda artırılması suretiyle ödenecek ek vergi tutarları hesaplanacak.
► İşletme kayıtlarının düzeltilmesi için 31.08.2018 tarihine kadar başvuru yapılacak; kayıtlarda olmadığı halde işletmede mevcut emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar rayiç bedelleri belirtilerek liste halinde vergi dairesine sunularak, bu bedeller üzerinden %10 oranında KDV ödenecek (yalnızca emtia için ödenen KDV indirim konusu yapılabilecek, diğer makine teçhizat KDV’si indirilemeyecek)
► Kasa ve ortaklar cari hesabı için 31.08.2018 tarihine kadar başvuru yapılacak ve bakiyenin %3’ü oranında vergi 31.08.2018 tarihine kadar ödenecek.
Yukarıdakiler haricinde, şirket ortağı sıfatı ya da kendi nam ve hesabına çalıştığı için Bağ-Kur sigortalısı sayılan ve 31.05.2018 Tarihi itibariyle ödenmemiş Bağ-Kur prim borcu bulunanlar, 31.07.2017 tarihine kadar borçlarını ödemez ya da yapılandırmaya sokmazlarsa, borçlu bulundukları döneme ait SGK hizmet günleri silinerek Bağ-Kur prim borçları da silinecektir (Silinen hizmet günleri ileride bedelinin ödenmesi kaydıyla ihya edilebilecektir).

Assist Teknoloji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.