Yıllık Ücretli İzin Hakkında Önemli Noktalar

Başvuru için son tarih 30.09.2018
4 Eylül 2018
KEP’li Bordro Artık Yasal!
3 Kasım 2018

Yıllık Ücretli İzin Hakkında Önemli Noktalar

Çalışanların  yıllık izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve İş Kanunun 53’üncü maddesine göre belirlenir. İşyerinde işe başladığı günden itibaren en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez, paraya çevrilemez

İŞ KANUNUNDA YILLIK İZİN SÜRELERİ VE KULLANIMI ?

İşveren çalışanlara, kıdemine göre aşağıdaki sürelerden aşağı olmamak üzere yıllık izin verir.

 1. 1 Yıldan 5 Yıla Kadar (Beş Yıl Dahil ) 14 günden
 2. 5 Yıldan Fazla 15 Yıldan Az 20 günden
 3. 15 Yıl ( dahil) ve daha fazla 26 günden
 4. 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük çalışanlar için 20 günden az olamaz.

Çalışanlar,  hak ettiği  yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir. İzin Sürelerinin kullanımında, hak edilen izin süresinin ilk 10 günün kesintisiz, geri kalan izin günleri ise bölümler halinde kullanılabilir. Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir

Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.   Örneğin;  Şirkette kısmi süreli  olarak haftada 3 gün  çalışan bir kişi, 1 yılını doldurduğunda, 14 günlük izin hak edişi oluşur. Bu 14 günlük izin süresinin kullanımı ise, 14 gün yani 2 haftalık süreçte toplamda 6 gün işe gelmeyerek  iznini kullanabilir.   İzine hak kazanan kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışan işçilerle tam süreli çalışan işçiler arasında yıllık izin süreleri ve izin ücretleri konularında bir ayrım yapılamaz

Yıllık İzin Çizelgelerinin Hazırlanması ve İlanı

Uygulamada örneğine pek rastlanmasada,  Çalışan sayısının 100 den fazla olduğu iş yerlerinde bir izin kurulu oluşturulması ve izin kurulunca aşağıdaki içeriklerde hazırlanacak izin çizelgesinin işyerine azılması zorunludur.

 1. Adı soyadı,
 2. Sicil numarası,
 3. İşe giriş tarihi,
 4. Yıllık izne hak kazandığı tarih,
 5. İşyerindeki çalışma süresi,
 6. İzin günleri sayısı,
 7. Yol izni günleri sayısı,( Ücretsiz olarak 4 güne kadar talep halinde verilebilir)
 8. İznin başlama tarihi,
 9. İznin sona ereceği tarih, belirtilir

Ücretli İzin Defteri

Yasaya göre, çalışanın  hak kazandığı yıllık ücretli iznini kullandığının ispatı işverene ait olduğundan, İzin kullanımlarının mutlak suretle çalışana imzalatılması gerekmektedir.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 20’nci maddesi İzin Kayıt defteri yerine  kartoteks sistemiyle takibine olanak tanımaktadır. Uygulamada yaygın olarak kullanılan İzin Talep Formlarının, imzalı olmak koşuluyla  yönetmeliğin bu hükmünü karşıladığını düşünmekteyiz.

Yıllık Ücretli İzin Uygulaması İle İlgili İdari Para Cezaları 2018

56 Yıllık Ücretli İznin Uygulanması 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.        337,00 ₺
57 Yıllık İzin Ücreti 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.        337,00 ₺
59 Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.        337,00 ₺
60 İzinlere İlişkin Düzenlemeler 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.        337,00

Assist Teknoloji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.